EDYTUJ WPIS
„Osiedle Sitowie" to sieć wszechstronnego wsparcia w usamodzielnieniu oraz przygotowaniu pro-zawodowym. To projekt kompleksowych działań aktywizacyjnych realizowany według zasady: wspierać i wymagać.

Projekt „Osiedle Sitowie" jest platformą kompleksowego wsparcia w usamodzielnianiu się oraz aktywizowaniu społecznym i zawodowym osób włączanych społecznie. Jego adresatami są:

Osoby z niepełnosprawnościami, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi
Samotne bezdomne matki z dziećmi.

Projekt powstał we współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zapewnienie miejsc hostelowych czasowego pobytu dla uczestników projektu. Osiedle powstało w siedmiu budynkach z zasobów mieszkaniowych Miasta Gdańsk, (z czego sześć przekazano organizacjom pozarządowym) położonych przy ul. Sitowie w gdańskiej dzielnicy Rudniki.

W projekcie Osiedle Sitowie bierze udział 5 organizacji pozarządowych:

- trzy organizacje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami zdrowia psychicznego

– Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji, Stowarzyszenie „Wspólnota Serc", Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA,
2 organizacje zajmujące się bezdomnymi matkami z dziećmi

– Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne PROMETEUSZ,
Fundacja Twoja Rola

– od 2019 roku zajęła się stworzeniem Manufaktury Ogrody Sitowie i aktywizacją zawodową oraz hortiterapią osób włączanych społecznie.